Máy chấm công vân tay ZKTeco X628 C

– Máy chấm công vân tay ZKTeco X628C
– Kiểu chấm công: Vân tay, mật mã
– Số vân tay quản lý: 3.000 users
– Bộ nhớ: 100.000 lần in/out