Máy in mã vạch Printronix P7205

– Tốc độ in (LPM, ký tự chữ hoa, ký tự chữ thường)
– Tốc độ cao: 500/428
– Xử lý dữ liệu: 375/300
– Chất lượng chữ gần: 200/154