Máy kiểm kho Honeywell Dolphin 6110

– Đầu đọc 2D Imager
– Hệ điều hành Window CE6.0/WEH 6.5.3
– Màn hình 2.8 inch QVGA và Bàn phím 28 phím
– Bộ nhớ 512MB RAM/ 512MB Flash ROM
– Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP54