Máy kiểm kho Honeywell ScanPal 5100

– Nhập mã vị trí
– Quét mã hàng, nhập số lượng
– Kiểm tra các thông số cơ bản của hàng hóa: tên hàng, giá,…
– Dữ liệu được lưu trữ với dạng txt
– Dễ dàng kết nối với các phần mềm quản lý kho khác nhau.