Máy kiểm kho Opticon H19A

– CPU: Samsung S3C2440A 400 Mhz
– RAM: 64 MB
– Kích thước: 2.8”, 240 x 320 pixels
– OS: Microsoft® Windows Mobile® 6 Professional