Thiết bị đọc thẻ RFID cầm tay UHF RFID handheld reader CSL CS101

– Phạm vi đọc tuyệt vời: không gian mở 8 mét với thẻ DogBone. (Phiên bản CS101-H-2)
– Tốc độ đọc cao: 400 thẻ / giây
– Các phiên bản cụ thể của quốc gia về dải tần số
– Lựa chọn phân cực tuyến tính theo chiều dọc, phân cực tuyến tính theo chiều ngang hoặc phân cực tròn