Thẻ dán UHF – U Code 7 H7

Thẻ dán nhãn UHF – NXP U Code 7 H7 được sử dụng trong
– Hàng may mặc, bán lẻ;
– Quản lý tài sản;
– Quản lý Logistics.

Mã: H7 Danh mục: ,