Thẻ dán UHF – NXP U Code 7 F7

Thẻ dán UHF – NXP U Code 7 F7
– Các ứng dụng kích thước nhỏ;
– Quản lý rượu, cồn

Mã: F7 Danh mục: ,