Đầu đọc thẻ UHF mini audio reader / writer cho smartphone

Đầu đọc thẻ UHF mini audio reader / writer cho smartphone UHF900 là một thiết bị đọc ghi thẻ UHF chuyên dùng cùng với các ứng dụng di động, hỗ trợ đầy đủ các hệ điều hành thông minh hiện nay như iOS, Android…đọc thẻ UHF chuẩn ISO18000-6C trong khoảng cách tới 50cm (tùy từng loại thẻ, thông thường khoảng cách thực tế khoảng 10cm).