Cổng dò kim loại Rapiscan USA Metor 6C

– Nhiệt độ môi trường xung quanh: từ -20° C to + 60° C
– Độ ẩm: 0 đến 100% RH
– Tiêu chuẩn bảo vệ: IP55 (IEC 60259)
– Nguồn cấp: 90-264 VAC/50-60 Hz
– PIN (tùy chọn): 12 VDC
– Điện năng tiêu thụ: 40W (AC) hoặc 30W (DC