Máy soi hành lý ZKTeco E8800

– Nhanh chóng phát hiện chất nổ, chất ma túy
– Phản ứng nhanh, chính xác
– Có thể phân biệt các loại ma túy và chất nổ
– Hoàn thành phân tích, cho ra kết quả trong 2 – 10 giây
– Ba mức độ nhạy