Máy dò kim loại cầm tay ZK D300

– Phát hiện vật thể kim loại ở khoảng cách quy định.
– Phát hiện vật thể như dao, kiếm, phi tiêu được dấu kín trong vali, hành lý.
– Và còn rất nhiều tính năng đặc biệt khác.