Đầu đọc khuôn mặt Zkteco MultiBio 800H

– Màn hình màu 2.8 inch TFT
– Dung lượng khuôn mặt: 1500 (1:N)
– Dung lượng vân tay: 4.000
– Dung lượng thẻ ID: 10.000 ID (Tùy chọn Mifare/HID mua riêng)
– Dung lượng giao dịch: 100.000