Đầu đọc khuôn mặt Zkteco MultiBio 700

– Dung lượng khuôn mặt: 1.500
– Dung lượng vân tay: 2.000
– Dung lượng thẻ: 10.000 (tùy chọn) thẻ ID hoặc Mifare
– Dung lượng giao dịch: 100.000
– Phiên bản thuật toán: ZKFinger VX10.0 & ZKFace VX7.0
– Phương thức kết nối: TCP/ IP, RS232/ 485, USB-host