Đầu đọc vân tay ZKTeco ZK9500

– Đầu đọc vân tay kết nối cổng USB
– Cổng USB 2.0/USB1.1
– Chứng nhận: FCC, CE, RoHS
– Kích thước: 75.5 x 53.2 x 19 mm (L x W x H)