Đầu đọc chấm công và kiểm soát cửa ZKTeco MA300

– Dung lượng vân tay: 1500
– Dung lượng thẻ: 10.000
– Bộ nhớ: 100.000 lần giao dịch
– Cảm biến quang học Zk
– Phần mềm sử dụng thuật toán Finger 10
– Kết nối: TCP/IP, RS485, USB