Khay đầu đọc thẻ UHF để bàn – Promag TS800

– Hỗ trợ các kết nối giao tiếp mới nhất như USB/HID/Wifi/ Bluetooth… sẽ giúp Promag TS800 thực hiện rất nhiều chức năng và hữu ích cho các ứng dụng quản lý hiện nay.

Mã: TS800 Danh mục: ,