MTI Wireless Edge UHF Antenna MT-263003/N

– UHF Antenna MT-263003/N tần số 902 – 928 Mhz
– Có độ lợi Gain 10 dBi (min)
– Đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ IP54 chống chịu tốt với điều kiện môi trường bên ngoài.

Mã: MT-263003/N Danh mục: ,