Khóa khách sạn LH6000

– Với công nghệ thẻ mifare 13.56 MHz tiên tiến.
– Tiêu chuẩn Mỹ lỗ mộng với 5 chốt.
– Với phần mềm quản lý khóa khách sạn chuyên nghiệp.