Khóa thông minh vân tay ML10

– Cảm biến hồng ngoại – Chạm để mở
– Ghi đè khóa khẩn cấp (ẩn)
– Chỉ báo LED và bộ rung tích hợp
– Thiết bị đầu cuối bên ngoài để vẽ nguồn dự phòng từ pin 9V