Khóa thông minh bluetooth DL30B / DL30DB

– Truy cập khác nhau để thuận tiện cho bạn – mật khẩu / thẻ / khóa / điện thoại thông minh
– Mỹ tiêu chuẩn duy nhất chốt để dễ dàng thay thế và cài đặt
– Tăng cường bảo mật bằng mật khẩu ngẫu nhiên để truy cập mã
– Thiết kế xử lý nhàn rỗi để ngăn chặn việc nhập cảnh cưỡng bức
– Hướng dẫn bằng giọng nói để sử dụng dễ dàng hơn và thuận tiện hơn.

Mã: DL30B / DL30DB Danh mục: ,