Khóa thông minh vân tay PL10

– Thiết kế xử lý nhàn rỗi để ngăn chặn việc nhập cảnh cưỡng bức
– Dữ liệu đăng ký được lưu trữ ngay cả khi mất điện
– Xử lý, chốt và tấn công là thiết kế đảo ngược cho mọi hướng mở cửa