Khóa cửa thông minh L7000U

– Thuật toán nhận dạng vân tay thế hệ mới
– Chốt đơn tiêu chuẩn của Mỹ để cài đặt nhanh chóng và thay thế dễ dàng
– Xử lý, chốt và đập là thiết kế đảo ngược cho mọi hướng mở cửa
– Thiết kế xử lý nhàn rỗi để ngăn chặn việc nhập cảnh cưỡng bức
– Màn hình hiển thị OLED với menu trực quan