Khóa khách sạn siêu mỏng LH6500

– Tiêu chuẩn Mỹ lỗ mộng với 5 chốt.
– Mở hồ sơ cho 224 sự kiện mở mới nhất.
– Nhấp chuột duy nhất cài đặt phần mềm quản lý khóa khách sạn chuyên nghiệp. Mifare-1 tiên tiến