Kiểm soát truy cập ZKBiolock

– Cài đặt dễ dàng với một cú nhấp chuột.
– Nhận phòng, trả phòng và đặt phòng cho khách.
– Đặt ngày / thời gian hết hạn thẻ.
– Phân quyền thẻ theo khu, tòa nhà, phòng và thẻ nhân viên.