Ứng dụng ZKBioBL APP

– Xóa từng người dùng hoặc tất cả người dùng
– Chỉnh sửa thông tin người dùng bao gồm tên, ID và đặc quyền
– Kiểm tra trạng thái nguồn của khóa

Mã: ZKBioBL APP Danh mục: ,