Máy chấm công để bàn IN05 A

– Xây dựng bộ cấp nguồn POE
– Tích hợp pin lên tới 4 giờ
– Hoạt động ổn định dưới nguồn sáng mạnh
– 1 kênh đầu vào bổ sung kết nối với máy dò khói