Máy chấm công khuôn mặt VF300

– Chấm công khuôn mặt & thẻ cảm ứng.
– Quản lý đến 200 khuôn mặt & 10.000 Thẻ
– Sử dụng Chip xử lý Intel rất nhanh của Mỹ
– Dung lượng nhớ 100.000 IN/OUT(khi – không kết nối máy tính)