Máy chấm công khuôn mặt VF380

– Chấm công khuôn mặt & thẻ cảm ứng.
– Quản lý đến 400 khuôn mặt & 10.000 Thẻ.
– Sử dụng Chip xử lý Intel rất nhanh của Mỹ.
– Dung lượng nhớ 100.000 IN/OUT(khi không kết nối máy tính).