Máy chấm công khuôn mặt VF680

– Màn hình cảm ứng cực nhạy 3 in.
– Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP, USB.
– Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB.
– Chấm công khuôn mặt & thẻ cảm ứng.
– Quản lý đến 800 khuôn mặt & 10.000 Thẻ.