Máy chấm công MB200

– 400 khuôn mặt, 3000 dấu vân tay, 1000 thẻ (tùy chọn) và 80 000 bản ghi dữ liệu.
– Đa ngôn ngữ.
– Cổng giao tiếp: TCP / IP, USB-host.
– Tốc độ xác minh cao.