Máy soi hành lý ZKTeco ZKX6550D

– Khả năng kiểm tra và quét diễn ra với tốc độ nhanh
– Bảng điều khiển dùng vân tay
– Tùy chọn nhận dạng bằng khuôn mặt
– Vận hành được thực hiện đơn giản
– Giảm tình trạng người vận hành quên mất mật khẩu
– Đưa ra được những hình ảnh rõ ràng