Phần mềm chấm công BioTime 8.0 giá rẻ

– Phần mềm chấm công BioTime 8.0 hoạt động mạnh mẽ trên phần mềm hoặc trên giao diện website thông minh.
– Các dữ liệu từ máy chấm công sẽ được đẩy trực tiếp về phần mềm để quản lý.
– Có thể nhận dữ liệu từ máy chấm công ZKTeco truyền từ Ethernet / WiFi / GPRS / 3G.

Mã: BioTime 8.0 Danh mục: ,