Tem nhãn UHF – REF Alien 9610/9710

Sản phẩm này sử dụng trong:
– Hàng may mặc, các hàng hóa lớn, thẻ hành lý;
– Các lọ dược phẩm và hàng hóa có giá trị cao khác.

Mã: 9610/9710 Danh mục: ,