Tem nhãn UHF – REF Alien 9613/9713

Sản phẩm này sử dụng trong:
– Hàng may mặc, các hàng hóa lớn, thẻ hành lý;
– Các lọ dược phẩm và hàng hóa có giá trị cao khác.

Mã: 9613/9713 Danh mục: ,