Tem từ AM-002 (SuperTag III)

– Tem cứng kèm đinh ghim – đen
– Kích thước: 69X31X31mm
– Tần số: 58KHz/8.2MHz