Tem từ AM-006 (Magnetic Super Pencil Tag)

– Tem cứng kèm đinh ghim
– Kích thước: 61×16×20mm
– Tần số: 58KHz