Tem từ mềm AML-1000A

– Tem mềm – dùng may trưc tiếp vào quân áo.
– Kích thước: (45mm x 10mm, dày 2mm),
– DR label with original one 5.000chiếc/ 1 hộp
– Hình dạng: hình chữ nhật
– Kích thước: 45mm x 10mm
– Tần số: 8.2 Hz

Mã: AML-1000A Danh mục: ,