Tem từ mềm AML-1000AL

– Tem mềm – dùng sức mạnh trang bảo vệ.
– Kích thước: (48mm x 10mm, dày 2mm),
– Mã vạch Sht của nhãn US III DR

Mã: AML-1000AL Danh mục: ,