Cổng từ an ninh Q-502AM

– Kích thước: 1470 * 450 * 120 (mm)
– Chất liệu: Nhựa
– Phát hiện: Nhãn DR 1,2-1,4m Thẻ cứng 1,5-2,2m
– Chức năng: Dual / Mono