Khóa cửa khách sạn LH3000

• Công nghệ thẻ Mifare-1 13.56 MHZ Mifare-1 tiên tiến
• Lỗ mộng tiêu chuẩn Mỹ có 5 chốt
• Thép không gỉ với màu bạc.
• Phần mềm quản lý khóa chuyên nghiệp – cài đặt đơn giản
• Lưu trữ tối đa 224 các báo cáo trong khóa