Bộ điều khiển trung tâm inBio160 POE Bundle

Bộ điều khiển trung tâm inBio160 là bộ điều khiển trung tâm. Nó có chức năng chính là xác minh và xử lý các giữ liệu mà nó thu thập được. Xác minh các dấu vân tay, khuôn mặt để mở khóa đối với các thiết bị kiểm soát ra vào. Hay chấm công đối với các thiết bị chấm công vân tay, khuôn mặt.

Mã: inBio160 POE Bundle Danh mục: ,