Bộ kiểm soát truy cập từ xa U1000 & U2000

Bộ kiểm soát truy cập từ xa U1000 và U2000 là các máy điều khiển truy cập RFID từ xa. Tích hợp các chức năng của bộ đọc và bộ điều khiển UHF. So với các đầu đọc UHF, chúng tăng chức năng điều khiển truy cập.

Mã: U1000, U2000 Danh mục: ,