Bộ điều khiển trung tâm C3-100 PoE Bundle

– Kiểm soát truy cập nâng cao tích hợp
– Sức chứa
– Lựa chọn của độc giả
– Giao tiếp