Bộ điều khiển trung tâm InBio160 PoE

– Kiểm soát truy cập nâng cao tích hợp.
– Sức chứa.
– Lựa chọn của độc giả.
– Giao tiếp.

Mã: InBio160 PoE Danh mục: ,