Đầu đọc kiểm soát cửa ZKTeco X7

– Thẻ ID tiêu chuẩn trong khi thẻ Mifare là tính năng tùy chọn
– 1 chạm vào nhận dạng người dùng trong một giây
– Đọc vân tay / mật khẩu / thẻ
– Thiết kế gồ ghề và thanh lịch