Bộ điều khiển trung tâm C3 100 PoE

– Dung lượng người dùng: 30,000
– Sự kiện: 100,000
– Giao tiếp: RS485, Ethernet
– Số cửa kiểm soát: 1
– Số lượng người đọc được hỗ trợ:2