Đầu đọc chấm công và kiểm soát cửa ZKTeco PA10

– Tính năng kiểm soát truy cập đầy đủ
– Chức năng PoE tùy chọn
– Chức năng Wi-fi tùy chọn
– Sinh trắc vân tay và Palm