Đầu đọc thẻ ZKTeco KR702E/M

– Chống thấm IP65
– Phím cảm ứng đầy đủ
– Thiết kế con dấu, và có thể được sử dụng trực tiếp trong ngoài trời
– Vỏ thủ công acrylic đầy đủ, thời trang và bền