Đầu đọc phụ ZKTeco KR600 series

– Chuyên dùng cho kiểm soát ra vào và chấm công
– Tần số 125 kHz hoặc 13.56 MHz
– IP64 hoặc IP65 không thấm nước
– Phạm vi tối đa 10cm đối với thẻ gần và 5cm đối với thẻ Mifare
– Gọn nhẹ, thiết kế đẹp
– Hỗ trợ nhiều chuẩn thẻ
– Dễ dàng kết nối